Terms of service

general

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט a103239-tmp.s619.upress.link(להלן: “The site“) אשר מופעל ע”י אודליה ואלן אוזל (להלן: “Site owners“).
 2. האתר הינו חנות וירטואלית לנשים לרכישת בגדים, בגדי ים והלבשה תחתונה של המותג MY BIKINI .ODELIA OZELבנוסף לכך אנו מפעילים חנות נוספת אשר ממוקמת ברחוב מורשת ישראל 15 קניון “הבאר” ראשון לציון (להלן: “The store“).
 3. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר ו/או פורסםע”י מפעילי האתר בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באתר, תגברנה הוראות תקנון זה.
 4. What is stated in these regulations in male language is for convenience only and the regulations treat both sexes equally.

Terms for using the site

 1. השימוש והגלישה באתר מהווה הסכמה ואישור מצד המשתמש לתנאי השימוש בוולמוצג בו והמשתמש מתחייב לנהוג ע”פ כללי תקנון זה.מומלץ לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון טרם השימוש באתר.
 2. תקנון זה הינו הסכם משפטי מחייב והוא מהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון עתידי בין בעלי האתרו/או מי מטעם לבין המשתמש באתר. ככל שבחר המשתמש להשתמש באתר, הוא מתחייב בזה כי לא יהיו לוו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 3. משתמש אשר עושה שימוש באתר שלא לפי תקנון זה עלוליםבעלי האתר למנוע ממנו את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר.
 4. בעלי האתר רשאים להפסיק לאלתר ומכל סיבה שהיא את פעילותו של אתר זה, וכן להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר.

רכישה ואספקת מוצרים

 1. רכישת מוצרים באתר מתבצעת ע”י בחירת המוצר הצבע והמידה הרצויים ולחיצה על כפתור רכישה.
 • בעת הרכישה על משתמש להקליד פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון.רכישת מוצר תתבצע ע”י תשלום בכרטיס אשראי ו/או חשבון פייפל. מחיר המוצר המחייב הוא מחיר שנמסר למשתמש בעת ביצוע ההזמנה והוא כולל מע”מ עפ”י דין אלא אם צוין אחרת, והוא אינו כולל דמי משלוח. דמי משלוח יתווספו למחיר המוצר המצוין באתר.
 1. לאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי ו/או פייפל יקבל המשתמש מייל עם פרטי העסקה ומספר ההזמנה.נדחתה העסקה ע”י חברת האשראי ו/או פייפל תישלח ללקוח הודעה מתאימה.
 2. הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שימסור המשתמש בעת הרכישה באתר ישמש לשליחת הודעות ו/או דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
 3. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לא לאשר או לבטל עסקה כולה או חלקה והשבת התמורה לצרכן במקרים הבאים: טעות בתיאור המוצר, חוסר במלאי, חוסר הסכמה עם הלקוח על אחד מתנאי העסקה ו/או המשלוח, אי-מענה של המשתמש בדרכי ההתקשרות שהזין, חוסר בפרטים חיוניים נוספים ובכל מקרה המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי. הודעה על כך תימסר למשתמש וכל חיוב שחויב בו המשתמש יבוטל. בוטלה או לא אושרה ההזמנה ע”י בעלי האתר, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד בעלי האתר והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך.
 4. יובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. התמונות אינן מחייבות באופן כלשהו את בעלי האתר. בעלי האתר לא יישאו באחריות מאי דיוקים ו/או שגיאות.
 5. בעלי האתר רשאים לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות בתנאים שיקבעו על ידם והם רשאים להפסיק בכל עת מבצעים אלה.
 6. ימי אספקת מוצרים הינם בין הימים א’-ה’, למעט ימי שישי, ערבי חג ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים.
 7. אספקת מוצרים תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים למזמינים בארץ ועד 14 ימי עסקים למזמינים מחו”ל).
 8. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת מוצרים במקרים הבאים: כוח עליון, מלחה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה של שירותי הדואר, השבתה, תקלות במערכת התקשורת, וכן עקב כל סיבה אחרת שאינה בשליטת בעלי האתר.

מדיניות ביטולים, החלפות והחזרות

 1. משתמש שמעוניין לבטל עסקה לאחר שכבר השלים את ההזמנה באתר ולפני שהמוצר נשלח אליו, יכול לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון: 053-431-4339. במצב כזה המשתמש יזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח.
 2. לקוח המעוניין לבטל עסקה לאחר שכבר נשלח אליו המוצריהא רשאי לבטל את העסקה באמצעות השבת המוצר לחנות וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו ובתנאי שהמוצר מוחזר עם התווית המקורית ושלא בוצע בו כל שימוש,ובמקרה כאמור, מסכום ההחזר ינוכו 50 ₪ עבור הוצאות אריזה ומשלוח.
 3. לקוח שקיבל מוצר ורוצה להחליפו,יכול לעשות זאת תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר.
 4. החזרה/החלפה של המוצר תהא באריזתו המקורית עם התווית שעליו ומבלי שנעשה בו שימוש.מוצר שנעשה בו שימוש ו/או מוצר לא תקין לא תתאפשר החלפתו ו/או החזרתו.
 5. החזרת מוצר ו/או החלפתו תתבצע ע”י משלוח המוצר בדוארלחנות אוהבאתו ע”י הלקוחלחנות. ככל וברצון הלקוח להחזיר ו/או להחליף מוצר ללא הגעה לחנות או משלוח בדואר, אלא ע”י שליח של בעלי האתר, יהיה על הלקוח לשלם לבעלי האתר 60 ₪ עבור הוצאות שליח אשר יגיע לבית הלקוח לצורך החלפה ו/או החזרה של המוצר.
 6. החזר כספי בגין החזרת מוצר יתבצע בהתאם לדיןולאמצעי התשלום שממנו בוצעה ההזמנה. ההחזר יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית (עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד). כל החזר/זיכוי מצריך ומחייב הצגת חשבונית הרכישה.
 7. מוצריםשנרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה, ניתנים להחזרה/החלפה ע”י הלקוח תוך 48 שעות מיום קבלתם. למען הסר ספק האמור בסעיף זה כפוף ליתר הוראות תקנון זה בדבר הביטולים וההחזרות.
 8. מובהר כיעל פי סעיף 6(9)לתקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה), תשע”א 2010 לעניין הגבלת זכות הביטול ולאור הנחיות משרד הבריאות -הלבשה תחתונה לרבות חלקים תחתונים של בגדי ים-אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה ולא יינתן החזר כספי בגינם, ולכן הוראות סעיפים 20-25 לעיל אינן חלות על מוצרים אלה.לעומת זאת, חלקים עליונים של בגדי ים ניתנים להחלפה/החזרה עפ”י המדיניות כאמור לעיל, ובתנאי שהפריט אינו פגום ולא נעשה בו כל שימוש. במקרה כזה לא ניתן לקבל זיכוי כספי אלא מוצר זהה לאחר החלפת המידה ו/או אפשרות להשתמש בסכום אשר שולם על ידי הלקוח באתר בעת הרכישה בניכוי דמי משלוח ששולמו על ידי הלקוח.

שירות לקוחות 

 1. שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד לרשותכם בשעות הפעילות, במספר הטלפון 053-431-4339 או 050988-9884,באמצעות הדואר האלקטרוניodeliab24@gamil.com ובטופס צור הקשר באתר.

קניין רוחני

 1. כל חומר, מלל, תמונה, קול וסימן מסחר המוצג באתר הינם קניינם של בעלי האתר או של צדדים שלישיים מהם קיבלו בעלי האתר זכות שימוש מוגדרת.
 1. המשתמש מתחייב שלא להעתיק לשכפל להפיץ או לעשות כל שימוש בלתי מורשה במידע ובנתונים המפורסמים באתר.

מסירת פרטים, מדיניות פרטיות, שמירה על סודיות המידע

 1. על מנת לרכוש אחד או יותר מן המוצרים יהיה על המשתמש למלא את פרטיו כאמור באתר. מידע זה מועבר לבעלי האתר אשר מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטים אלה ובפרטי התשלום אלא לצרכי מימוש הרכישה, בקרה ופיקוח על השירותים הניתנים באתר, לצורך עסקיהם או לכל מטרה חוקית אחרת.
 2. בעת גלישה באתר ייאסף מידע סטטיסטי לצורך שיפור השירות ע”י תוכנות צד שלישי כמו google analytics וכו’.ובעלי האתר יוכלו להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 3. בשלב ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש אפשרות להסכים לקבל חומרים פרסומיים, הטבות, מבצעים, והצעות בנוגע למוצרים. משתמש האתר שיבחר להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות האתר, בעצם מסירת פרטי דוא”ל ו/או טלפון נייד לאתר, נותן את הסכמתו לקבלת דיוור באופן המהווה את ההסכמה כנדרש בהתאם להוראת הדין. ביקש המשתמש להפסיק לקבל דיוור הנ”ל ימחקו בעלי האתר את פרטיו מרשימת הדיוור.
 4. המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל נזק שיגרם להם עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים, יאלצו בעלי האתר לבצע שילוח נוסף להזמנה, יחויב המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.
 5. בעלי האתר ו/או מי מטעמם נוקטים בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL ובתקן PCI Level I
 6. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי כל תקן. במקרים שאינם בשליטתם ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 7. בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק מכל סוג שהוא אשר יגרם למשתמש בשל ביצוע רכישה באתר או בשל אי היכולת לביצוע רכישה באתר ואשר יגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של המשתמש או צד ג’ כלשהו. ידוע למשתמש כי פעילות האתר תלויה גם בצדדים שלישיים המספקים שירותים בקשר לאתר, וכי בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה ממעשה או מחדל של צד ג’ כאמור, לרבות ומבלי לגרוע במקרים של הפסקות בפעילותו התקינה של האתר, או כשלים אחרים באתר.
 8. בעלי האתר מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם המשתמש. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג’ ללא הסכמת המשתמש, למעט במקרים של צו מרשות מוסמכת או כל מקרה של הפרת תנאי השימוש או לצרכים משפטיים ככל שיידרשו ע”פ דין או במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבעלי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי או פעולות שנעשו ע”י המשתמש בניגוד לדין, וכן במצב שבובעלי האתרימכרו או יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזגו עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 9. מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט עלולה להיקרא ולהילכד ע”י אחרים והחברה אינה אחראית לתקלה ו/או פריצה אשר תביא לחשיפת פרטי המשתמש ו/או מידע אחר אך תעשה ככל שבידה למנוע אותה.
 10. בעלי האתר מתקינים חבילות “cookies” על המחשב של המשתמש ועל מכשיר הנייד שלו על מנת לייצר עבור המשתמש חוויית קנייה ברמה הגבוהה והאיכותיותוכל המבצע שימוש באתר מצהיר כי הוא מכיר יודע זאת ומקבל זאת.
 11. מפעילי האתר ישמחו לכל תיוג חיובי שלהם, של מוצריהם ושירותיהם באינסטגרם, כך שכל תיוג של תוכן בתגית odeliaozel# מהווה מצד המשתמש הזמנה לשיתוף תוכן שתויג או חלקו וכן כהסכמה של המשתמש להעלאת התוכן שתויג או חלקו לאתר של מפעילי האתר ו/או לכל מדיה אחרת ולפרסמו ע”י מפעילי האתר, וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי. באפשרות המשתמש להודיע בכל עת למפעילי האתר כי ברצונו להפסיק השיתוף והפרסום שנעשו על ידו, כאמור לעיל.

 סמכות שיפוט

 1. על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, יחול הדין הישראלי בלבד, כאשר בכל מחלוקת שתתעורר, הסמכות הבלעדית לדון במחלוקת הנובעת מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר תהיה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.